Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 Căn cứ...

Đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi Những đối tượng nào được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự? Trả lời Điều 30 Luật NVQS quy định: Người tàn tật, người mắc bệnh tâm thầ...

Đề nghị thi Đại học sớm để có thể chọn đi bộ đội hoặc Đại học.

Từ trường hợp Thủ khoa Đại học Y 2013 được gọi nhập ngũ, nhiều người đã đề xuất, thi Đại học sớm hơn để người đỗ quyết định đi bội đội hoặc ...

Quy định đỗ Đại học vẫn phải hiện nghĩa vụ quân sự: Lộ kẽ hở?

Do có thể "xin" các “vé” du học, nên nhiều em học sinh rất có thể sẽ trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư số 13/2013/T...

Làm thế nào để thanh niên Việt Nam hào hứng thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Từ khi quy định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình được sửa đổi ban hành, đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới việc thực hiện nghĩ...

Quy định đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự: Chỉ nhà nghèo nhập ngũ?

 Nói về việc có thể một số trường hợp sẽ được đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Ngu...

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số nước trên thế giới

Trên thế giới hiện nay có nhiều nước đòi hỏi tất cả các nam công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ở một số quốc gia thì nghĩ...