Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 43/2005/QH11 Căn cứ...

Đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi Những đối tượng nào được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự? Trả lời Điều 30 Luật NVQS quy định: Người tàn tật, người mắc bệnh tâm thầ...

Đề nghị thi Đại học sớm để có thể chọn đi bộ đội hoặc Đại học.

Từ trường hợp Thủ khoa Đại học Y 2013 được gọi nhập ngũ, nhiều người đã đề xuất, thi Đại học sớm hơn để người đỗ quyết định đi bội đội hoặc ...

Quy định đỗ Đại học vẫn phải hiện nghĩa vụ quân sự: Lộ kẽ hở?

Do có thể "xin" các “vé” du học, nên nhiều em học sinh rất có thể sẽ trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư số 13/2013/T...

Làm thế nào để thanh niên Việt Nam hào hứng thực hiện nghĩa vụ quân sự?

Từ khi quy định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình được sửa đổi ban hành, đã có nhiều ý kiến trái chiều liên quan tới việc thực hiện nghĩ...

Quy định đóng tiền thay nghĩa vụ quân sự: Chỉ nhà nghèo nhập ngũ?

 Nói về việc có thể một số trường hợp sẽ được đóng tiền để không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Ngu...

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ quân sự ở một số nước trên thế giới

Trên thế giới hiện nay có nhiều nước đòi hỏi tất cả các nam công dân phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tuy nhiên, ở một số quốc gia thì nghĩ...

Chính phủ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật

Ngày 20/3/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ Chuyên đề về xây dựng pháp luật. Thủ tướng đề ...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 35-L/CTN của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/06/1994

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 22/06/1994  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự số 35-L/CTN Căn cứ v...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 46-LCT/HĐNN8 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 21/12/1990

Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua  ngày 21/12/1990  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự số 46-LCT/HĐNN8  Că...

Tuổi đăng ký nghĩa vụ, tuổi nhập ngũ

Câu hỏi Tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuổi nhập ngũ được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Điều 12, Điều 13 và Điều 20 Luật NVQS quy...

Luật Nghĩa vụ quân sự số 6-LCT/HĐNN7 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 30/12/1981

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua Luật Nghĩa vụ quân sự số 6-LCT/HĐNN7 ngày 30/12/1981  Để phát huy truyền thống...

Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học phổ thông

Quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành chương trình giáo dục quốc phòng – an ninh cấp trung học ...

Tiêu chuẩn tuyển quân trong thời bình

Câu hỏi Tiêu chuẩn tuyển quân trong thời bình hiện nay được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời Điều 4 Thông tư 167/2010/TT-BQP ngày 19...

Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 của Chính phủ về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ

Nghị định số 38/2007/NĐ-CP ngày 15/03/2007 do Chính phủ ban hành về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công ...

Thông tư số 213/2006/TT-BQP ngày 23/12/2006 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Thông tư số 213/2006/TT-BQP ngày 23/12/2006 của  Bộ Quốc phòng ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 10...

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26/10/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005 về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sỹ phục vụ tại ngũ

Nghị định số 122/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 26/10/2006 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số đ...

Giấy chuyển nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi Em trai tôi sinh năm 1994, thi đại học năm 2012 nhưng không đỗ, đỗ nguyện vọng cao đẳng và có giấy báo nhập học, nhưng xã không c...

Điều kiện tuyển nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi Theo Thông tư 167/2010/TT-BQP Điều 4 khoản 3 tiêu chuẩn tuyển quân nghĩa vụ quân sự: Những công dân mắt tật khúc xạ về mắt (cận t...

Đối tượng được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình

Câu hỏi Công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình gồm những đối tượng nào? Trả lời: Khoản 2 Điều 29, Điều 30 Luật NVQS và Điều 4 Nghị...

Trách nhiệm của ban chỉ huy cấp xã và ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi công dân cứ trú trước khi đến trường nhập học

Câu hỏi Trách nhiệm của ban chỉ huy quân sự cấp xã và ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi công dân cư trú trước khi đến trường nhập học được ...

Việc tạm hoãn nhập ngũ trong thời bình

Câu hỏi Xin được hỏi, việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình được áp dụng cho những đối tượng nào? Trả lời Khoản 1 Điều 29 Luật NVQS, Đ...

Quy định về đối tượng có nghĩa vụ phụ tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam

Câu hỏi Xin cho được hỏi, đối tượng có nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong Quân đội nhân dân Việt Nam được Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy đị...

Trách nhiệm của các trường thuộc hệ giáo dục quốc dân trong việc thực hiện pháp luậy về nghĩa vụ quân sự

Câu hỏi Trách nhiệm của các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trong việc thực hiện pháp luật về Nghĩa vụ quân sự được quy định như ...