Đối tượng được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình

Câu hỏi
Công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình gồm những đối tượng nào?
Trả lời: Khoản 2 Điều 29, Điều 30 Luật NVQS và Điều 4 Nghị định 38/2007/NĐ-CP quy định những công dân được miễn gọi nhập ngũ trong thời bình gồm những đối tượng sau:
1. Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng 1, con của bệnh binh hạng 1;
2. Một người anh trai hoặc em trai của liệt sĩ;
3. Một con trai của thương binh hạng 2;
4. Cán bộ, viên chức, công chức, thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội đang cư trú tại địa phương hoặc người địa phương khác được điều động đến làm việc ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn có phụ cấp khu vực hệ số 0,5 trở lên, ở hải đảo có phụ cấp khu vực hệ số 0,3 trở lên đã phục vụ từ hai mươi bốn tháng trở lên.
Trân trọng./.